Har du kontroll på ditt elektriske anlegg? – Om Infratek og elsikkerhet

27. June 2018

Har du fått varsel fra Infratek om kontroll av ditt elektriske anlegg? Hvert år gjennomfører de kontroll av rundt 30.000 norske husstander for å fremme elsikkerhet. Her får du vite mer om hva det betyr for deg og din bolig.

Begynner boligen din å dra på åra? Da er sjansen stor for at du har fått varsel om besøk fra Infratek. Alle privatboliger skal nemlig ha kontroll av sitt elektriske anlegg hvert 20 år.

Omtrent halvparten av boligbranner starter som følge av feil på, eller feil bruk av, elektrisk utstyr. Kontroll av det elektriske anlegget er derfor et viktig tiltak for å hindre branntilløp og øke den elektriske sikkerheten i norske husstander.

Mange slurver med elsikkerheten

Som eier eller bruker av en bolig, er det du som er ansvarlig for at det elektriske anlegget er i orden. Det er også anbefalt, men ikke pålagt, å gjennomføre el-kontroll hvert 5 år.

Likevel er det mange som ikke følger anbefalingen i praksis. Derfor drar Infratek på besøk til 30.000 husstander årlig for å undersøke om alt er på stell, og hindre at mennesker, dyr eller mennesker skades som følge av brann i elektrisk anlegg.

Les også: Derfor bør du bytte fra skrusikringer til automatsikringer med jordfeilbryter.

Hva må du tenke på under kontrollen?

I forkant av besøket, vil du få et varsel med dato og tidspunkt. Under kontrollen er det viktig at Infratek har tilgang til alle rom i huset. Derfor kan det være lurt å være hjemme i det aktuelle tidsrommet, eventuelt gi Infratek tilgang til alle nødvendige nøkler til boligen.

Når kontrollen er ferdig, mottar du en tilsynsrapport med oversikt over tilstanden på det elektriske anlegget ditt. Dersom det er påvist feil eller mangler, bør dette rettes opp så fort som mulig.

Enkelte feil kan du fikse på egen hånd. Det kan for eksempel være å fjerne skjøteledninger eller rydde opp i brannfarlig rot. I de aller fleste tilfeller må du imidlertid ha hjelp fra en DSB-sertifisert elektriker.

Hva koster Infratek sin kontroll av ditt elektriske anlegg?

Kostnadene for kontrollen er bakt inn i nettleien til nettleverandøren din. Dermed betaler du ingenting for besøket av Infratek.

Dersom Infratek finner feil eller mangler på det elektriske anlegget, må du derimot betale for å rette opp feilene. Det er likevel en liten pris å betale for et sikkert hjem.

Påvist feil på ditt elektriske anlegg? Vi hjelper deg i dag

Vi i Fixel har DSB-godkjente elektrikere, og har lang erfaring med å sikre elektriske anlegg. Ta kontakt med oss, så kommer vi samme dag for å utbedre feil og sender inn dokumentasjon på utført arbeid.