Derfor bør du bytte fra skrusikringer til automatsikringer med jordfeilbryter

8. June 2018

Kort forklart så er det tryggere for deg å bytte til automatsikringer med jordfeilbryter enn å ha skrusikringer. I tillegg til at du reduserer faren for overoppheting av anlegget, som i verste fall kan føre til brann, slipper du å løpe til butikken for å kjøpe skrusikringer når uhellet er ute.

Forskjellen på skrusikringer og automatsikring

Automatsikringer er standard i nyere bygg. Skrusikringer installeres ikke i nye bygg, men du finner dem gjerne i brukte boliger med eldre sikringsskap. I gamle sikringsskap er det ikke tatt hensyn til dagens brukeratferd som inkluderer oppvaskmaskin, vaskemaskin m.m.

Anlegg med skrusikringer er lovlige, men de har noen ulemper. Gjør deg kjent med forskjellene!

Sammenlikning av skrusikringer og automatsikringer

 • Hvis ikke skrusikringer etterskrues jevnlig, har de en tendens til å løsne litt. Det gjør at de får dårligere kontakt og det kan gå varmgang i dem og begynne å brenne. Dette er ikke et problem ved automatsikringer.
 • Når du skal bytte ut skrusikringer, er det fremdeles strøm i kursen når du har skrudd ut sikringen. Hvis du “fikler” for mye med skrusikringene, kan du få elektrisk sjokk. Med automatsikringer er det ikke spenning i kursen når den er avslått.
 • Gamle skrusikringer tåler mer belastning enn automatsikringer. Det gjør at de kan overbelastes over lengre tid før de kobler ut, og i verste fall kan det føre til brann. Skrusikringer er også brannfarlige dersom de ikke er skrudd godt nok på plass.
 • Hvis sikringen går, må du ha en ekstra sikring for hånden for å kunne starte opp kursen igjen. Med automatsikringer trenger du ingen deler, du styrer dette med en spake.
 • Automatsikringer tar mindre plass enn skrusikringer, noe som gjør at du kan få plass til flere kurser i skapet ditt hvis du bytter.

Dette gjør jordfeilbryteren

En jordfeilbryter er en ekstra sikkerhet for deg. Den vil løse ut å derfor unngå berøringsfare for mennesker, dyr og fare for branntilløp og i verste fall brann. Den slår ut strømkursen dersom det oppstår feil på det elektriske anlegget eller du får fukt- eller vannskader. Kombinerer du automatsikringer med jordfeilbryter, vil den kun slå ut kretsen med feil på ved jordfeil, og ikke ta strømmen i hele huset.

Dersom du har én jordfeilbryter på hele anlegget, slås hele anlegget av. Det er uheldig, særlig hvis du er bortreist! Vår anbefaling er at du kombinerer jordfeilbryter med automatsikringer når du bytter ut skrusikringene.

Vi hjelper deg gjerne med å bytte fra skrusikringer til automatsikringer med jordfeilbryter!

Ditt ansvar som boligeier

Som eier av boligen er du også ansvarlig for det elektriske anlegget. Det finnes enkle ting du kan gjøre for å sjekke statusen på anlegget hjemme.

Sjekkliste for økt sikkerhet

 • Hvis du har skrusikringer bør du sjekke jevnlig at alle er godt tilskrudd.
 • Dersom det lukter svidd, er svart farge rundt en skrusikring eller anlegget ikke er kaldt , bør du ringe en elektriker omgående for en kontroll.
 • Forhør deg med elektriker dersom automatsikringene virker unormalt varme.
 • Sjekk om testknappen på jordfeilbryteren fungerer.
 • Ikke oppbevar ting i sikringsskapene, som for eksempel pappemballasje til sikringer.
 • Få fagfolk til å undersøke om alt er som det skal cirka hvert femte år.

Sørger du for regelmessig ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget hjemme hos deg? Kontakt oss gjerne for en kvalitetssjekk av ditt elektriske anlegg!