Har du feil eller mangler?

Har du oppdaget jordingsfeil, lukter det svidd, ser du gnister i anlegget, blinker lysene eller har du stikkontakter som ikke virker? Slike elektriske feil er potensielt brannfarlige og utgjør en fare i hjemmet. Vi fraråder deg å forsøke å utbedre slike feil selv, ettersom arbeid med strøm er farlig og derfor ulovlig.

Kontakt Fixel så kommer vi samme dag og utbedrer anlegget på en faglig riktig og forsvarlig måte. Våre elektromontører fyller også ut dokumentasjonen du har krav på og legger denne lett tilgjengelig på internett, slik at du kan laste ned ved behov.