Sikringsskap

Sikringsskapet er hovedkomponenten i ditt elektriske anlegg. Derfor er det viktig at skapet er i henhold til forskriftene og oppgradert til dagens standard. Vi kontrollerer og utbedrer gamle sikringsskap og elektriske installasjoner slik at du unngår farlige situasjoner som strømgjennomgang, varmegang og brann.

Kontakt oss for å motta pristilbud på kontroll eller rehabilitering av ditt sikringsskap.