Infratek Rapport

Fixel har lang erfaring med å utføre utbedringer ift. tilsynet, og rapporterer direkte tilbake til el-tilsynet om anleggets forbedring.
Det lokale elektrisitetstilsynet (DLE) er en del av det lokale nettselskapet, og har som oppgave å redusere antall skader og ulykker som omfatter elektrisitet i bolig. En sentral del av denne oppgaven er å kontrollere det elektriske anlegget.
Eneboliger skal ha tilsyn hvert 20. år, fritidsboliger kontrolleres hvert 30. år.
DLE setter vanligvis bort den praktiske utførelsen av disse kontrollene til et sakkyndig selskap. Etter utført el-kontroll mottar du en rapport om ditt elektriske anleggs feil og mangler, samt en frist for når reparasjonene må utføres.
Ta kontakt med oss for å finne et tidspunkt som passer deg. – Vi kommer gjerne på dagen om fristen for utbedring allerede er kommet.

Telefon: 815 00 005

Våre ordinære åpningstider er mellom 08:00 – 16:00, utover dette har vi elektrikere på vakt.