El-Sjekk – Hva er det og hvor ofte burde det gjennomføres?

12. September 2018

Elektriker Oslo - Fixel

Omtrent halvparten av alle boligbranner i 2017 skyldes feil på, eller feil bruk av, komfyr eller annet elektrisk utstyr. Jevnlig kontroll av elektrisk anlegg i boligen er et enkelt, men viktig tiltak du kan gjøre for å minske risikoen for at det skjer deg.

Er du blant de som plugger alle elektriske duppedingser i en skjøteledning, eller som har en ball av ledninger bak TV-en? Da er du ikke alene. Likevel er det få som er klar over at det kan være brannfarlig.

I fjor rykket brannvesenet ut nesten 3.350 ganger på grunn av boligbrann. Omtrent halvparten av brannene skyldes feil på elektrisk anlegg, eller feil bruk av elektrisk utstyr.

Det å gjennomføre en el-kontroll er et vesentlig tiltak for å sikre at hverken mennesker, dyr eller eiendom skades som følge av svikt på elektrisk anlegg. Og som eier eller leier av en bolig, er det du som har ansvar for at dette er i orden og brukes forsvarlig.

Hva er en el-sjekk?

El-sjekk er en gjennomgang av alt elektrisk anlegg i boligen for å sjekke om det fungerer som det skal, og avsløre eventuelle feil eller mangler som kan skape farlige situasjoner.

El-kontroll er en større undersøkelse og en slik kontroll skal alltid gjennomføres av sertifisert fagfolk – enten det lokale el-tilsynet (DLE), men som oftest en autorisert elektriker i nærheten av deg.

Som en bonus tilbyr flere forsikringsselskaper rabatt for å gjennomføre kontroll og tiltak for å øke brannsikkerheten.

En el-sjekk varer typisk mellom 30 – 60 minutter. Det er viktig at kontrollørene har tilgang til hele boligen, og det kan derfor være lurt å være hjemme når de er på besøk. Eventuelt må du huske å gi tilgang til alle nødvendige nøkler til boligen.

Hvor ofte bør du ha el-sjekk?

Du bør gjennomføre en el-sjekk minst hvert femte år. Slik sikrer du at eventuelle feil eller mangler utvikler seg til en farlig situasjon, og får vite hva du må gjøre for å forbedre sikkerheten i hjemmet.

Hva sjekkes på en el-kontroll?

Under en el-kontroll måles og sjekkes alt du har av elektrisk anlegg i hjemmet, blant annet:

 • inntakssikringer
 • sikringsskap og eventuell varmeutvikling
 • jordingsanlegg
 • apparater og utstyr
 • defekt materiell
 • bruk av skjøteledninger

Etter kontrollen vil du få en rapport over resultatet og eventuelle feil eller mangler, og en frist for når utbedringene må være utført. Som regel gjøres utbedringene av en elektriker.

Fixel har lang erfaring med å gjennomføre utbedringer, og vi rapporterer direkte til el-tilsynet for deg når oppdraget er utført.

Brannfarer du kan sjekke selv

I tillegg til jevnlig el-kontroll, er det også ting du selv kan og bør være oppmerksom på for å hindre branntilløp i hjemmet.

Mange går for eksempel i fellen ved å samle alle ledninger til en ball bak TV-en, eller kobler for mange produkter med høy belastning til en skjøteledning. Det kan være en brannfelle, dersom du ikke er varsom.

I tillegg er det flere varseltegn du enkelt kan oppdage selv:

 • Skader eller misfarging på stikkontakter, brytere, ledninger og lignende
 • Unormalt varme støpsler, stikkontakter eller sikringer
 • Sikringer som ofte går
 • Tildekkede ovner
 • Svimerker over panelovn
 • Bruk av skjøteledning som permanent løsning

Vi i Fixel hjelper deg gjerne med å utbedre og sikre de elektriske anleggene i din bolig, og kan tilby en erfaren elektriker på dagen. Kontakt oss i dag for å avtale time når det passer deg.