Lysbuevern

25. June 2019

– 35 prosent av branner som oppstår i elektrisk utstyr og anlegg skyldes lysbuer. Derfor er det kritisk at man installerer jordfeilautomater med integrert lysbuedeteksjonsutstyr sier Fredirik Aandal, Field product manager i Eaton.

En lysbue, ofte unøyaktig kalt gnist, er et fenomen som oppstår når den elektriske spenningen er høyere enn det mellomliggende materialets gjennomslagsspenning.

Det er ulike faktorer som legger til rette for å få en lysbue. Dette kan være dårlig kontakt mellom to elektriske kontaktflater, overspenninger, kortslutninger av kraftige elektriske energikilder eller vanndamp som kommer i mellom to høyspentledere (overslag).

I den oppdaterte versjonen av NEK 400 (Normen utgitt av Norsk Elektroteknisk Komite, som legger føringer og anbefalinger på elektriske installasjoner) lanseres det strengere krav til brannsikkerhet i norske hjem og bygninger. Endringene fører til sikrere installasjoner og en tryggere hverdag.

Bruken av lysbuedeteksjonsutstyr, også kalt AFDD, står beskrevet i normens Tillegg 42A, og anbefales brukt i:

  • Områder beregnet for sovende personer
  • Områder med brennbart materiale eller konstruksjonsmaterialer (BE2, CA2, CB2)
  • Områder med uerstattelige verdier

Grunnen til at det ikke før har vært så mye brukt er på grunn av at teknologien ikke har vært der i tilstrekkelig grad. Tidligere lysbuevern hadde høy risiko for utilsiktede utkoblinger.

– Det har oppstått en myte i markedet om at AFDD ofte fører til utilsiktede utkoblinger fordi de feilaktig oppfatter enkelte typer utstyrs naturlige egenskaper som en lysbue. Slik er det ikke lenger. Som all annen elektronikk er det mulig å gjøre tilpasninger for å unngå utilsiktede utkoblinger. Som følge av den teknologiske utviklingen er dette endelig stabilt nok til å kunne bli introdusert i markedet, forteller Aandal.

I Norge er endringene i NEK kun en anbefaling. FEL (Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg) som står som et absolutt minimumskrav og som peker på NEK 400 som en metode.

– Kostnadsmessig er det å oppgradere enkelte av kurssikringene til AFDD en relativt liten pris å betale satt opp mot den totale kostnaden av å bygge et helt hus, og den økte graden av brannsikkerhet avslutter han.

Ønsker du å se på muligheten for å installere dette hos deg, så ta kontakt med oss for en uforpliktende befaring.