Hva er en komfyrvakt – og hvordan virker den?

27. August 2018

Glemt mat på komfyren var blant hovedårsakene til boligbranner i 2017. Installering av en komfyrvakt er et enkelt tiltak du kan gjøre for å hindre at en brann oppstår hjemme hos deg.

Har du opplevd å bli distrahert i matlagingen, for så å plutselig komme tilbake til ødelagt mat og svidd lukt på kjøkkenet? Heldigvis slipper de fleste unna med skrekken, men brann i komfyren er blant hovedårsakene til boligbranner, og noe som bør tas svært alvorlig.

I dag er det lovpålagt å ha komfyrvakt dersom du har en bolig som er nyere enn juli 2010, eller skal rehabilitere kjøkkenet. Formålet er enkelt, men livsviktig; å minske antall branner på kjøkkenet.

For din egen og andres sikkerhet bør du derfor installere en komfyrvakt, selv om din bolig ikke omfattes av regelverket.

Hva er en komfyrvakt – og hvordan virker den?

En komfyrvakt består av to deler – en sensor og en strømbryter.

Sensoren plasseres over platetoppen, og overvåker temperaturen på kokeplatene. Hvis temperaturen blir for høy, piper sensoren for å varsle deg om brannfare. Om du ikke reagerer ved å trykke på knappen på sensoren, vil den oppfatte det som at du har glemt av matlagingen. Da sendes et signal til bryteren om å kutte strømmen.

I tillegg har sensoren en “timer”-funksjon, som aktiveres av varme på platetoppen. Timeren gir deg 2 timer til å kokkelere ferdig, og varsler bryteren om å skru av strømmen når tiden er ute. Hvis sensoren registrerer brannfare i løpet av de to timene, tar varslingsfunksjonen over og piper som beskrevet over.

Trenger du lengre tid på matlagingen, for eksempel om du skal lage lammestek, kan du også enkelt utsette tidsrammen til 12 timer.

Strømbryteren er enten montert i sikringsskapet, eller i en stikkontakt bak komfyren. Begge har samme funksjon, og det er kun praktiske årsaker som avgjør hvor du plasserer den.

Mens sensoren er ansvarlig for overvåkning og varsling, er det strømbryteren som faktisk kutter strømmen dersom en brannfarlig situasjon oppstår.

Hva koster en komfyrvakt?

Prisen på komfyrvakter kan variere kraftig, men ligger som regel på rundt 4-5000 kroner.

Noen forsikringsselskaper gir deg også rabatt om du installerer en komfyrvakt som tilfredsstiller internasjonale krav. Disse produktene skal være merket med NEK EN 50615.

Hvordan montere komfyrvakt?

Komfyrvakter som plugges i stikkontakt bak komfyren kan du montere på egenhånd, mens de som monteres i sikringsskapet må installeres av en elektriker.

Selv om det vil være billigere å montere komfyrvakten på egenhånd, bør pris likevel ikke være et tema når det gjelder brannsikkerhet.

Derfor bør du alltid kontakte en elektriker for å være sikker på at komfyrvakten installeres riktig, og fungerer som den skal. De kan også hjelpe deg med å sjekke at komfyrvakten tilfredsstiller kravene som er satt.

Har du spørsmål om montering, eller behov for en elektriker? Vi er døgnåpne, og tilbyr elektriker på dagen. Kontakt oss i dag for å avtale et tidspunkt som passer deg.