Active Fire Barrier

Active Fire Barrier fra Fixel forhindrer brann i sikringsskapet

I Norge brenner det i fire boliger hver eneste dag. Ca 50 % av alle disse brannene starter i det elektriske anlegget. Det vil si at to branner hver dag hele året gjennom har sin opprinnelse i det elektriske.

Brann i sikringsskapet står for en stor andel av brannene som starter i det elektriske anlegget.

Når det er tilløp til brann i sikringsskapet varmes de elektriske kablene opp. Når kablene når en temperatur på 70 grader, frigis klorgass fra plasten som omgir kablene. Klorgass er helt usynlig, men veldig farlig å inhalere. Det er dermed ikke flammene som utgjør den største faren, men den dødelige klorgassen som frigis.

For at en skal sove trygt om natten lønner det seg altså å foreta preventive tiltak for å unngå brann i sikringsskapet. Den norske oppfinnelsen Active Fire Barrier er hva du trenger.

Active Fire Barrier (AFB) fra produsenten TecSafe består av en føler som festes inne i skapet og en bryter som kobles på sikringen. Når føleren oppdager at klorgass frigis i sikringsskapet, sender den signal til bryteren om å slå ut sikringen, slik at branntilløpet stoppes.

AFB kan enten kobles til den enkelte sikring eller til hovedsikringen. Når AFB har slått ut sikringen må en elektriker feilsøke det elektriske anlegget og reparere årsaken til branntilløpet før sikringen kan slås på igjen. Om sikringen slås på igjen uten reparasjon, vil føleren så ut sikringen på nytt så snart temperaturen når 70 grader igjen.

I bedrifter kan sikringene ofte ikke kobles ut uten fare for anlegg og produksjon. Da kan AFB programmeres til å sende SMS om branntilløpet direkte til en mobiltelefon eller en sentral, slik at problemet straks kan tas tak i.

AFB oppdager tilløp til brann i selve sikringsskapet og er et tillegg til den eksisterende brannvarslingen du har i boligen — med begge typer brannsikkerhet kan du sove trygt om natten.