Fix elfeil – Feilsøking

Har du elektriske feil eller problemer hjemme kan vi bistå deg. Vi har lang erfaring og løser alt av elektriske problemer. Hvis problemet ikke er åpenbart trenger vi å feilsøke og bli kjent med anlegget for å kartlegge feilen. Videre er det utbedringer av eventuelle feil og avvik vi bemerker oss.

  • Feilsøk
  • Varmekabler virker ikke, sjekk av termostat

Er du usikker på noe rundt oppdraget – kontakt oss, så ser vi på det.