Fix elbedringer – Utbedringer

Har du hatt tilsynet på besøk og fått avvik på ditt elektriske anlegg, eller en el-sjekk hvor det har blitt oppdaget avvik så kan vi bistå med retting. Som autorisert installatør sender vi inn alt av papirer i etterkant av en retting og sørger for at anlegget ditt er trygt.

  • Tilsynsrapport, el-tilsyn, Infratek
  • Elsjekk

Er du usikker på noe rundt oppdraget – kontakt oss, så ser vi på det.