Schneider termostat med touch

Elektronisk 16A 2P termostat med trykk-display. For regulering av ohmsk last på inntil 3600W. For luft-eller gulvføler, eller begge deler samtidig (dual mode). Temperaturområde romføler: +5 til 35 gr.C, gulvføler: +5 til 50gr C. Maks-temperaturgrensen (justerbar) er beskyttet med PIN-kode. 1gr. følsomhet mellom PÅ og AV. Mulighet for nattsenking.