Schneider termostat med gulvføler

Elektronisk 2P 16A termostat med gulvføler, for styring av ohmsk last inntil 3600W.
Temperaturområde: +5 til 50°C. 1gr. følsomhet mellom PÅ og AV. LED indikator; grønn (spenningssatt), rød (innkoblet/varmer). Leveres med gulvføler.