Hvordan sikre boligen mot lynnedslag

Høsten er høysesong for regn og tordenvær, og med torden kommer lyn. Østlandet er mest utsatt for lynnedslag i Norge, med over 100 årlige lynnedslag per 100 km2, mot under 20 i Norge forøvrig.

Når lynet slår ned skaper det overspenning i det elektriske anlegget ditt. Denne overspenningen søker langs nettet etter et sted å finne jord, og ender gjerne i din PC, TV, router, stereoanlegg, kjøleskap eller fryser.

Vanligvis fører ikke lynnedslag til store materielle skader, men elektrisk utstyr kan bli ødelagt.

Hver gang lynet slår ned og går i det elektriske anlegget ditt blir ledninger, stikkontakter og koblinger svekket. Selv om ikke lynet ødelegger et elektrisk apparat i det første lynnedslaget, kan apparatet slutte å virke, eller i verste fall ta fyr, mange uker senere når det har blitt ytterligere svekket av påfølgende overspenninger i anlegget, enten fra nye lynnedslag eller andre påvirkninger.

Er du hjemme når lynet starter kan du raskt dra ut alle støpsler fra stikkontaktene og forhindre at overspenningen slår ned i apparatene. Er du bortreist når uværet kommer er det derimot lite du kan gjøre for å redde tv-apparatet. Eller er det egentlig det?

Sannheten er at med en relativt liten investering kan du sikre ditt elektriske anlegg og dine elektriske apparater mot alle fremtidige lynnedslag. Løsningen er å installere et overspenningsvern i sikringsskapet.

Et overspenningsvern ligger foran alle kursene i sikringsskapet og tar i mot overspenningen fra lynnedslag og uskadeliggjør den, slik at spenningen ikke går videre inn i det elektriske anlegget i boligen. Din bolig og alle dine elektriske apparater er dermed sikret mot fremtidige lynnedslag.

Fra 1. juli 2010 har overspenningsvern vært påkrevd i nye sikringsskap. Alle eldre sikringsskap står dessverre uten beskyttelse mot lynnedslag, selv om dette er en liten investering. En elektriker installerer overspenningsvern i ditt sikringsskap på en liten formiddag – en ny PC er mer kostbar.

Datamaskiner er spesielt fintfølende for spenninger i det elektriske anlegget. For å skjerme maskinen ytterligere kan du kjøpe et finvern til å koble i stikkontakten til datamaskinen. For bare noen hundrelapper er da feriebildene dine sikret til evig tid.

For å lære mer om overspenningsvern og ev bestille en gratis befaring, ta kontakt med oss i dag på telefon 815 00 005 eller via e-post.