For å sikre at våre kunders og ansattes sikkerhet og helse ivaretas i den pågående perioden med Koronavirusutbrudd, vil vi i Fixel ta noen forhåndsregler for å forebygge spredningen av viruset.

bag

Våre kundebehandlere vil før besøk av elektriker kunne spørre om du har:

  • Vært ute på reise i risikoområder den siste måneden
  • Vært i kontakt med noen som sitter i karantene, eller sitter i karantene selv.

I slike tilfeller vil en av våre teknikere samarbeide med deg over telefon for å sikre at det elektriske anlegget ditt er trygt inntil videre. Vi vil selvfølgelig booke et nytt avtaletidspunkt som passer begge parter. Dette gjør vi på bakgrunn av kunders og ansattes sikkerhet.

hands copy

Våre elektrikere vil:

  • Dessverre ikke håndhilse på kunder. Dette gjøres med kundens beste i tankene, og har skal hindre potensiell smitte gjennom håndkontakt.
  • Alltid har tilgang på antibakteriell håndvask som vi bruker før og etter oppdrag på hender, samt ofte berørte flater
  • I denne perioden har ansatte lav terskel for å sette seg selv i karantene skulle det være mistanke om kontakt med smittebærere
  • Ikke møtes på kontor i løpet av dagen. Vi oppholder oss hjemme og ute hos kunder.

handwash

Våre kontoransatte vil hindre smitte ved å:

  • Forholde seg til, og nøye etterkomme myndighetenes råd om hyppig vask og hånddesinfeksjon og renhold av kontor
  • Ansatte jobbe hjemmefra
  • All møteaktivitet er booket om til etter at myndigheter har erklært situasjonen endret

Vår prioritet er å ivareta kundenes og våre ansattes sikkerhet og helse, og selvfølgelig sørge for at kundene har trygge elektriske anlegg.

Vi anbefaler kunder til å forholde seg til offisielle myndigheters råd og informasjon. Følg gjerne med på utviklingen og generelle råd fra  Folkehelseinstituttets hjemmesider.