Våre tjenester

I en levende bolig vil det alltid være behov for å installere elektriske apparater eller oppgradere eksisterende anlegg. De fleste finner det uholdbart å vente i dager og uker på at en elektriker skal finne tid til å utføre jobben. Derfor etablerte vi Fixel elektriker på dagen!